Moen
Se på kartet hvor i Kvam garden ligger.
Bilde fra Google Earth.
 
MOEN (349/1).
 

I et grusuttak på andre av Gudbrandsdalslågen (Baksia) tilhørende gården ble det på slutten av 1960-tallet funnet en mammuttann.

Koloplass, fråskilt gardar i Kvam, unntatt Røssum, i 1863. Leirbakken (349/2), Salmakarstugu (347/1) og Moen, nordre (346/3) brukast saman med Moen. Seter Hovdeseter. Heimseter Salmakarenget. Leirbakken fraskilt gardar i Kvam, unntatt Røssum, i 1863.

Seter se på kartet hvor den ligger.
 
Krytyrhald:

1865: 1 hest, 5 naut, 12 sauar, 5 geiter.
1950: 2 hestar, 8 naut, 6 sauar, 3 grisar.

 
Utsede:

1865: 1/8 t. rug, 7/8 t. bygg, 1/8 t. erter, l l/2 t. poteter.

 
Eigarar og brukarar:

Peder Amundsen fekk skjote på Moen i 1863 av Iver Teige m.fl. for 100 spd. Gift med Embjør Monsdtr. Kjestad.Han kjøpte Moen, nørdre, som sidan har følgt Moen. Peder Østensen vart gift med Anne Pedersdtr. Moen, og såleis brukar av Moen. I 1868 fekk han auksjonsskjøte på eine Salmakarstugu, og i 1883 fekk han auksjonsskjøte på Leirbakken for kr. 230. Desse bruka har sidan følgt Moen. Petter Pedersen Moen vart brukar av Moen etter faren. Og mine besteforeldre, kjøpte Moen i 1935 av Petter P. Moen, onkelen til bestemor. I 1937 erklæring om at Peder og Petra Harildstad har grunnboksheimel til Moen.

Marit og Olaf Klomstad (mine foreldre) tok Moen i 1949 og var eigare av Moen framtil sin død. Marit døde i 2009 og Olaf døde i 2013.I 2012 ble deler av Salmakerstugu solgt til Statens Vegvesen i forbindelse med etablering av ny E6.

 
 Table of descent - Index - Pictures - Parents - Klomstad - Fautgarden - Kjestad