NORWAY
 
   
     
 
Norway-uk
The Royal Norwegian Embassy in London and
the Royal Norwegian Consulate General in Edinburgh
 
   
   
     
     
     
Norwegian Meteorological Institute (DNMI)
 
 
Norwegian newspapers online in Norwegian
Dagbladet online
     
 

 

"Prisene på kraft til industrien avspeiler langt klarere industriens ønsker om og behov for lave kostander på viktige innsatsfaktorer i produksjonen, enn de virkelige samfunnskostander ved investering og drift i elektrisktetsforsyningen."
fra Gro Harlem Brundtland sin bok Mitt Liv 1939 - 1986.
 
 
Norway Innovation Norwegian Heritage in America